01 Agricultura vanatoare si servicii anexe
27 februarie 2007
02 Silvicultura exploatare forestiera si servicii anexe
27 februarie 2007
05 Pescuitul piscicultura si serviciile anexe
27 februarie 2007
10 Extractia si prepararea carbunelui
27 februarie 2007
11 Extractia hidrocarburilor si servicii anexe
27 februarie 2007
12 Extractia si prepararea minereurilor radioactive
27 februarie 2007
13 Extractia si prepararea minereurilor metalifere
27 februarie 2007
14 Alte activitati extractive
27 februarie 2007
15 Industria alimentara si a bauturilor
27 februarie 2007
16 Fabricarea produselor din tutun
27 februarie 2007
17 Fabricarea produselor textile
27 februarie 2007
18 Fabricarea articolelor de imbracaminte; aranjarea si vopsirea blanurilor
27 februarie 2007
19 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie a harnasamentelor si incaltamintei
27 februarie 2007
20 Fabricarea lemnului si a produselor din lemn si pluta cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din impletitura de pai si alte materiale
27 februarie 2007
21 Fabricarea celulozei hartiei si a produselor din hartie
27 februarie 2007
22 Edituri poligrafie si reproducerea pe suporti a inregistrarilor
27 februarie 2007
23 Industria de prelucrare a titeiului cocsificarea carbunelui si tratarea combustibililor nucleari
27 februarie 2007
24 Fabricarea substantelor si a produselor chimice
27 februarie 2007
25 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice
27 februarie 2007
26 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
27 februarie 2007
27 Industria metalurgica
27 februarie 2007
28 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini utilaje si instalatii)
27 februarie 2007
29 Industria de masini si echipamente
27 februarie 2007
30 Industria de mijloace ale tehnicii de calcul si de birou
27 februarie 2007
31 Industria de masini si aparate electrice
27 februarie 2007
32 Industria de echipamente pentru radio televiziune si comunicatii
27 februarie 2007
33 Industria de aparatura si instrumente medicale de precizie optice si fotografice ceasornicarie
27 februarie 2007
34 Industria mijloacelor de transport rutier
27 februarie 2007
35 Industria altor mijloace de transport n.c.a.
27 februarie 2007
36 Productia de mobilier si alte activitati industriale n.c.a.
27 februarie 2007
37 Recuperarea deseurilor si resturilor de materiale reciclabile
27 februarie 2007
40 Productia si furnizarea de energie electrica si termica gaze si apa
27 februarie 2007
41 Captarea tratarea si distributia apei
27 februarie 2007
45 Constructii
27 februarie 2007
50 Comert cu ridicata si cu amanuntul intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule
27 februarie 2007
51 Comert cu ridicata si servicii de intermediere in comertul cu ridicata cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor
27 februarie 2007
52 Comert cu amanuntul cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor repararea bunurilor personale si gospodaresti
27 februarie 2007
55 Hoteluri si restaurante
27 februarie 2007
60 Transporturi terestre transporturi prin conducte
27 februarie 2007
61 Transporturi pe apa
27 februarie 2007
62 Transporturi aeriene
27 februarie 2007
63 Activitati anexe si auxiliare de transport activitati ale agentiilor de turism
27 februarie 2007
64 Posta si telecomunicatii
27 februarie 2007
65 Intermedieri financiare cu exceptia activitatilor de asigurari si ale caselor de pensii
27 februarie 2007
66 Activitati de asigurari si ale caselor de pensii cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale
27 februarie 2007
67 Activitati auxiliare intermedierilor financiare
27 februarie 2007
70 Tranzactii imobiliare
27 februarie 2007
71 Inchirierea masinilor si echipamentelor fara operator si a bunurilor personale si gospodaresti
27 februarie 2007
72 Informatica si activitati conexe
27 februarie 2007
73 Cercetare-dezvoltare
27 februarie 2007
74 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
27 februarie 2007
75 Administratie publica si aparare asigurari sociale din sistemul public
27 februarie 2007
80 Invatamant
27 februarie 2007
85 Sanatate si asistenta sociala
27 februarie 2007
90 Eliminarea deseurilor si a apelor uzate salubritate si activitati similare
27 februarie 2007
91 Activitati asociative diverse
27 februarie 2007
92 Activitati recreative culturale si sportive
27 februarie 2007
93 Alte activitati de servicii personale
27 februarie 2007
95 Activitati ale personalului angajat in gospodarii personale
27 februarie 2007
96 Activitati desfasurate in gospodarii private de producere a bunurilor destinate consumului propriu
27 februarie 2007
97 Activitati ale gospodariilor private de servicii pentru scopuri proprii
27 februarie 2007
99 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale
27 februarie 2007
Impozit final
07 mai 2007